Política de privacitat.

PAU ARASA CAROT, com a responsable del present lloc Web, ha adequat el lloc a les exigències de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i la LSSI-CE (Llei de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)

Recollida de dades personals

Amb conformitat amb la Llei orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal, Pau Arasa Carot, amb NIF 47763471-S, informa a l’USUARI que és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal inscrit al (Registro General de Protección de Datos), en el qual queden incorporades les dades que els USUARIS facilitin. Aquestes dades son tractades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviament d’informació sobre la nostra empresa que pugui ser del vostre interès.

Les dades dels USUARIS queden incorporades al fitxer esmentat en els següents casos:

  • Si un USUARI de la web envia un correu electrònic mitjançant un formulari de contacte.
  • Si un USUARI de la web es registra a la nostra botiga Online.
  • Si un USUARI de la web es subscriu al nostre butlletí electrònic.

També recollim dades no identificatives a través de les cookies, pots comprovar Política de Cookies. Aquestes dades son sobre els hàbits de l’USUARI al visitar la web com ara: pàgines visitades i en quin ordre, temps a cada una d’elles o la data i hora d’accés a la web.

Tractament i finalitat de les dades personals.

Els USUARIS, mitjançant qualsevol de les accions anteriors, accepten expressament, lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de PAU ARASA CAROT per a les finalitats següents:

  • Avisar als usuaris de novetats, notícies o ofertes especials.
  • Tramitar compres, enviaments, encàrrecs, sol·licituds o qualssevol tipus de petició.
  • Realitzar sondeigs o estudis estadístics.

Les dades que se sol·liciten a través d’aquesta Web son obligatòries, ja que son necessàries per a la prestació d’un òptim servei. En cas que no siguin facilitades totes les dades, PAU ARASA CAROT no garanteix que la informació o els serveis facilitats siguin ajustats a les teves necessitats.

L’usuari es l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet a PAU ARASA CAROT, exonerant a aquest de qualsevol responsabilitat al respecte. Els USUARIS garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades facilitades i es comprometen a la seva actualització. L’USUARI accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

L’USUARI podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del correu postal .—–. o al correu-e ….. adjuntant prova vàlida en dret, com per exemple fotocopia del Document d’Identitat o equivalent, indicant a l’assumpte «Protecció de dades».

Comunicació d’informació a terceres parts

PAU ARASA CAROT informa als USUARIS que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió sigui imprescindible per la prestació d’un servei sol·licitat.

L’USUARI queda informat i consent expressament la cessió de les seves dades a tercers que PAU ARASA CAROT determini o requereixi per la prestació dels serveis, com ara l’empresa de transports que realitza els enviaments o les empreses de serveis de hosting o encarregades de gestionar les nostres ofertes i promocions o empreses que gestionen o realitzen enquestes de satisfacció.

A continuació es detallen les entitats amb les que aquesta Web i PAU ARASA CAROT/LA REBÈSTIA pot intercanviar informació a efecte de proporcionar els nostres serveis als USUARIS:

Hosting: OVH

Gestor de continguts web: WordPress.org.

Estadístiques web:

En tot cas, l’accés a les dades per part d’aquestes empreses estarà regulat en un contracte que compleixi amb la normativa vigent. Les dades comunicades seran les estrictament imprescindibles.

 

Drets de l’USUARI

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Els USUARIS d’aquest lloc Web podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que es preveu a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a l’exercici d’aquests drets, l’USUARI s’haurà de dirigir mitjançant comunicació escrita, acreditant la identitat (D d’I o Passaport), a l’adreça:…. o al correu-e ….. detallant les modificacions o cancel·lacions que desitja realitzar al fitxer de dades personals en possessió de PAU ARASA CAROT.

L’exercici de drets s’haurà de realitzar per part de l’USUARI o a través de representant legal. En aquest, haurà d’aportar la documentació acreditativa de la representació.

PAU ARASA CAROT es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a canvis legislatius o jurisprudencials així com a les pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, PAU ARASA CAROT anunciarà en aquesta pàgina els canvis que s’introdueixin amb una antelació adequada a la seva posada en pràctica.