Retornar el Bestiar als nostres paisatges per Reconstruir la vitalitat als nostres sòls. Honorar les arrels per saber Rebrotar. Adaptar-se als canvis per expandir, multiplicar i diversificar la Vida.

WEB EN CONSTRUCCIÓ